Rozpočet / Smlouvy / Dokumenty

Publicita dotace manažer 2020

Dotace na projekt „ Manažera mikroregionu „ v roce 2020

 

Tento projekt byl finančně podpořen Karlovarským krajem ve výši :

 

Dotace Karlovarského Kraje :           300.000,-   Kč