Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně

Anotace k projektu podpořeného dotačními prostředky z ROP NUTSII Severozápad

Anotace k projektu podpořeného dotačními prostředky z ROP NUTSII Severozápad

 

Název projektu:       

Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně: Aktivním pohybem ke zdraví!

Realizátor:

Město Hroznětín

Finanční zdroj:

Regionální operační program NUTS Severozápad                                                                              

2          Integrovaná podpora místního rozvoje

2.2       Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury                                            

Termín realizace projektu:  

29.7.2014 – 28.10.2015

Partneři projektu:

Sdružení Krušné hory – západ

Svazek obcí Bystřice

T.J. Olympie Hroznětín

Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

                                                                                

Stručný obsah projektu

Podstatou a smyslem projektu je vybudování víceúčelového veřejného sportoviště, které ve Městě Hroznětín chybí.

Hlavním důvodem rozhodnutí města udělit tomuto záměru prioritu při výběru veřejných projektů byla naléhavá potřeba vyhovět zjištěnému stávajícímu a anticipovanému zájmu místních obyvatel o možnosti sportovního vyžití v místě trvalého bydliště v přírodním prostředí, kde bude možné provozovat základní atletické disciplíny a široké spektrum oblíbených kolektivních míčových her.

 

Předkládaný projekt reprezentuje významnou společenskou preferenci. Přispěje k rozvoji sídelní funkce a stabilizaci z hlediska územního a populačního. Projekt tak představuje integrované řešení potřeb cílových skupin, je proveditelný, udržitelný a společensky smysluplný.

 

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

ROP NUTSII Severozápad