Projekt "Karlova stezka/Karlsroute"

Prodloužení projektu Karlova stezka

Prodloužení projektu Karlova stezka bylo schváleno v polovině ledna 2015 a to dle podané žádosti o změnu projektu dne 16.12.2014 LP městem Eibenstock. Jedná se o navýšení rozpočtu o cca 66tis euro na výstavbu veřejného osvětlení podél trasy cyklostezky Pernink Abertamy.
Na zhotovitele veřejného osvětlení bylo vyhlášené řádné VŘ a s vítěznou firmou Werner Hüttner podepsána dne 16.3.2015 smlouva o dílo na částku 1 598 169,00 Kč. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 30.3.2015.
Celý projekt Karlova stezka začal v roce 2012 a ukončen byl 31.3.2015
Náklady celkem 298.453,45€ z toho 253.685,43 € dotační prostředky z EU; 11.574,56€ prostředky ze státního rozpočtu a 33.193,46€ vlastní prostředky.