Aktuality z průběhu projektu

Otevření „naučné stezky u Karlovy stezky“ v Nových Hamrech

 Ve čtvrtek, 4. července 2013 se v obci Nové Hamry konalo slavnostní otevření „naučné stezky u Karlovy stezky“. Naučná stezka je součástí projektu „Karlova stezka“ a sestává z 16 informačních tabulí umístěných podél budoucí mezinárodní cyklostezky. Tabule jsou rozestavěny vždy s lavičkou na 9 km úseku mezi obcí Nové Hamry a státní hranicí u obce Jelení. V německém a českém jazyce informují návštěvníka mimo jiné o floře a fauně západního Krušnohoří, hornické činnosti a historii pašeráků na tomto území. Na tabulích nalezneme ale i některé pověsti i informace o zpřístupnění tohoto regionu pro pěší turistiku a lyžaře. Přitom je možné se dozvědět podivuhodné věci vedoucí k zamyšlení, nebo se začíst do úsměvné historky.  více zde ...

Otevření „naučné stezky u Karlovy stezky“ v Nových Hamrech

 Otevření „naučné stezky u Karlovy stezky“ v Nových HamrechOtevření „naučné stezky u Karlovy stezky“ v Nových Hamrech